หลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ
ประวัติหลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ
วัดปางต้นเดื่อ ตำบลแม่อาย   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่


          หลวงปู่ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ ปัจจุบันอายุ ๘๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔) นามเดิมชื่อสิทธิ เมืองใจ เกิด ๑๐ มิย. พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ บ้านแม่ฮ่าง ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นบุตรคนโตของพ่อบุญมา และแม่ป้อ เมืองใจ ในพี่น้องทั้งหมด ๕ คน หลังจากหลวงปู่ฯเกิดได้ไม่นานพ่อแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านปางกลาง

                        บรรชา     หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสามเณร   เมื่ออายุได้  16  ปี    ณ  วัดปางกล๋าง  (ก่อนถึงวัดปางนอก ปัจจุบันไม่มีแล้ว )   ต. มะลิกา   อ. แม่อาย 
จ. เชียงใหม่    ตรงกับวันอังคาร  ที่  5  เมษายน   พ.ศ.  2481  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  7  เหนือ   โดยมี     พระอธิการวงศ์  เป็นเจ้าอาวาส     ครูบาแก้ว   กาวิชโย   วัดมงคลสถาน  เป็นพระอุปัชฌาย์   

                        อุปสมบท   เมื่ออายุได้  21  ปี  ณ  วัดชัยสถาน  ( สันโค้ง )  ต. มะลิการ   อ. แม่อาย  จ. เชียงใหม่    ตรงกับวันเสาร์   ที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.  2485    ขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  9  เหนือ   โดยมี  ครูบาอุ่นเรือน  ธีรปัญโญ   เป็นเจ้าอาวาส   และเป็นพระกรรมวาจาจารย์    พระคัมภีระ   ธมฺมวโร   เป็นพระอนุสาวนาจารย์    เจ้าอธิการกัญจนะ   กัญจโน  (ครูบาก๋องคำ)   วัดมาตุการาม   เป็นพระอุปัชฌาย์   

หลังจากที่หลวงพ่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว  ก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม  ณ  ที่วัดแม่อายหลวง  จนสอบได้  นักธรรมตรี  โท     โดยมีครูบาสิงห์แก้ว  เป็นครูสอน   พร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษาภาล้านนา  ( ตัวภาษาเมืองเหนือ )  จากพระอธิการวงศ์  เจ้าอาวาสวัดจองกล๋างในขณะนั้น  ควบคู่ไปด้วย

       .. 2493 –  2495   รักษาการเจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง   ต. แม่นาวาง  เป็นเวลา 3 ปี
พ.ศ.  2495           ไปจำพรรษา  ณ วัดป่างแดง  ต. บ้านหลวง  อ. แม่อาย   1 พรรษา
     พ.ศ. 2497  -  2505  รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำตับเตา   ต.  ศรีดงเย็น    อ.  ไชย  ปราการ    และได้จำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำ เป็นเวลา 9 ปี  ด้วยกัน 
                       
ในปี  พ.ศ.  2497  ท่านก็ได้รับมอบหมายจาก  ท่านพระครูโสภณเจติยาราม  เจ้าคณะอำเภอฝาง  ในสมัยนั้น  ให้ท่านได้เดินทางไปจำพรรษาดูแลถ้ำตับเตา  ต. ศรีดงเย็น  อ. ไชยปราการ  จ. เชียงใหม่  อยู่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลา  9  พรรษา  จึงได้เดินทางจากวัดถ้ำตับเตา  มาอยู่จำพรรษาที่วัดจอมคีรีวิเวก  ( ปางนอก )           

                 พ.. 2506 - 2507     ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปางนอก  ต. มะลิกา   อ. แม่อาย
ต. มะลิกา  2  พรรษา  ( 2506 – 2507 )  ในปี  2508  ทางพ่อหลวงเสา   ใจส่อง  พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดปางต้นเดื่อ   ได้ไปกราบอาราธนาหลวงปู่มาอยู่จำพรรษาที่วัดปางต้นเดื่อ  ตั้งแต่ปี  2508 – จนถึงปัจจุบัน  ได้  41  ปีแล้ว )
           .. ๒๕๐๘ - ปัจจุบัน   เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดปางต้นเดื่อ  ต. แม่อาย  อ. แม่อายจนถึงปัจจุบัน

                        ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดปางต้นเดื่อ  ก็ได้ชักชวนศรัทธาญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอด    แต่เดิมพื้นที่ของวัดมีเพียง  5  ไร่เศษ  หลวงปู่เห็นว่าน้อยและคับแคบเกินไป   ไม่พอกับการจัดงานในแต่ละครั้งเพราะวัดอยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – พม่า (ดอยลาง)วัดจึงมีส่วนสำคัญเป็นที่พึ่งทางจิตใจของศรัทธาประชาชนได้เป็นจำนวนมาก   และมีศรัทธาญาติโยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ     หลวงปู่และพ่อหนานคำ  แสนใจ  มรรคทายกของวัด   พร้อมด้วยคณะศรัทธาจึงได้ร่วมกันกับศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพฯ  บริจาคเงินซื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มอีก 30  ไร่      

                      ในปัจจุบันนี้  ถึงแม้หลวงปู่จะมีอายุได้  89  ปี   67  พรรษาแล้ว  ( พ.ศ. 2554) หลวงปู่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง     หลวงพ่อก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์โปรดศรัทธาญาติโยมอยู่เป็นประจำ  หลวงพ่อบอกว่า “ ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่ค้ำชูดูแลพระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งให้กับศรัทธาชาวบ้านให้ดีที่สุด  เท่าที่จะทำได้  “

                  เนื่องด้วย  หลวงปู่ท่านเป็นโบราณ  ประวัติของท่านก็มีมาก   คนเก่าคนแก่ร่วมสมัยกับท่านที่พอจะเล่าประวัติให้ฟังก็ไม่ค่อยมี    หลวงปู่เองท่านก็ไม่เคยบอกอะไรเอาไว้   ไม่ได้บอกลูกศิษย์ลูกเอาไว้  และก็ไม่เคยเล่าประวัติอะไรของท่านเองให้ใครฟัง   ท่านเป็นคนที่ชอบกับที่ไม่ค่อยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนเหมือนคนอื่น   และอีกอย่างท่านก็พูดไม่เก่ง  ท่านบอกว่าท่านพูดเพราะเอาใจใครไม่เป็น  ท่านก็อยู่ของท่านอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร   ไม่ขออะไรใครก่อน  ถ้าไม่มีผู้ถาม ๆ ให้ก่อนท่านก็จะไม่ขอ   ส่วนใหญ่ถ้าท่านขอ  ท่านก็จะขอสิ่งเล็ก ๆ  อาทิ  ปากกา  สมุดเขียน   ถ้าเป็นอาหารก็ขนมเส้น  (ขนมจีนน้ำเงี้ยว  ขนมไข่ )   
อีกอย่างท่านไม่ได้เข้าโรงเรียน ๆ  หนังสือมาก่อน   อยู่บ้านนอก   ตามถ้ำตามป่า   การศึกษาไม่เจริญผู้คนไม่มากเหมือนสมัยนี้  และอยู่ตัวคนเดียวด้วย  จึงทำให้ท่านเป็นคนพูดไม่เก่ง     ผู้ที่ประสงค์จะพูดคุยกับหลวงปู่ต้องคอยป้อนคำถามให้ท่าน  จึงจะได้คำตอบ   

 
 ศาสนสถานที่หลวงปู่สร้างในอดีตถึงปัจจุบัน 
  
ปี พ.ศ  2515   สร้างศาลาการเปรียญ  ( วิหาร )
ปี  พ.ศ. 2532  สร้างบันใดขึ้นสู่วัด และ สร้างหอระฆัง 
ปี พ.ศ.  2530  สร้างศาลาปฏิบัติธรรมพ่อศีล แม่ศีล     
ปี พ.ศ. 2534  สร้างหอระฆังทำด้วยไม้     
ปี พ.ศ.  2538   สร้างกุฏิสงฆ์   
ปี พ.ศ.  2541  สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ 84 ปี ครูบาสิทธิ  อภิวัณโณ
ปี พ.ศ.  2545  สร้างซุ้มประตูหน้าวัด     
ปี พ.ศ.  2546    สร้างกุฏิบัติธรรมครูบาฯ
ปี พ.ศ.  2548   สร้างพระบรมธาตุเจดีย์สิริดอยเวียงลาง
ปี พ.ศ.  2548   สร้างบันใดขึ้นสู่พระบรมธาตุเจดีย์สิริดอยเวียงลาง
ปี พ.ศ   2548   สร้างพระเจ้าทันใจหล่อด้วยปูนซีเมนต์หน้าตักกว้าง 2 เมตร           
สูง 2.90 ซม.
ปี พ.ศ.  2549   วันที่ 9  มิถุนายน  2549    นำศรัทธาญาติโยมเททองหล่อ                                  
พระพุทธมงคลรัตน์   พระประธานอุโบสถวัดปางต้นเดื่อ           
หน้าตัก  49  นิ้ว  1  องค์   พระพุทธรูปปางเปิดโลก  สูง  69              
นิ้ว  1  องค์    พระพุทธรูปบูชาปางประธานพร 9 นิ้ว  60 องค์

และในปัจจุบัน  ปีพ.ศ. 2550  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2550  ก่อนวันเกิดของ    
หลวงปู่ 1 วัน (วันที่ 10 มิถุนายน) ก็มีการทำบุญวางศิลาฤกษ์   
สร้างพระอุโบสถ 90 ปี ของหลวงปู่ เต็ม 90 ปีในปี 2554        
 
www.watpangtondua.com วัดปางต้นเดื่อ (ดอยลาง) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทร. 081-3666899, 089-2657184